Botaniska trädgårdar

En botanisk trädgård påminner om en park, men har betydligt fler användningsområden. För det första skapas en botanisk trädgård i syfte att främja den biologiska mångfalden, samtidigt som den även används till både utbildning och forskning. Med den biologiska mångfalden menas variationen av levande organismer, vilket är något som vi är beroende av. Växterna bidrar bland annat till pollinering, fotosyntes och frisk luft.

Botaniska trädgårdar

För det andra används en botanisk trädgård dessutom till att ta fram olika material, som till exempel naturliga läkemedel. Vanligtvis innehåller trädgården växter och blommor från hela världen och de arbetande botanikerna använder sig därför av växthus med olika temperaturer i för att växterna ska kunna leva i sin naturliga miljö. En botanisk trädgård har, utöver nämnda användningsområden, även i uppgift att informera allmänheten om ekosystem och naturvård i allmänhet. En botanisk trädgård består av olika delar med ett särskilt tema, där växterna är uppdelade efter till exempel art eller var i världen de har sitt ursprung.

Slutligen används de botaniska trädgårdarna även till att fortplanta och bevara de utrotningshotade växtarterna i sitt naturliga klimat. Många av växterna kräver mycket underhållning och skötselarbete för att kunna överleva. Botaniska trädgårdar, som även brukar kallas för vetenskapliga trädgårdar, har funnits enda sedan renässansen och kom till norra Europa för omkring fyrahundra år sedan.

Den kungliga botaniska trädgården i Skottland

I Edinburgh i Skottland finns den kungliga botaniska trädgården och den ligger belägen några kilometer utanför stadens hjärta. Den botaniska trädgården skapades ursprungligen i ett vetenskapligt syfte, då den från början endast användes till att odla och underhålla växtarter, som det sedan framställdes mediciner på. Med tiden kom dock konceptet att ändras och antog sakta men säkert den skepnad som parken har idag. Nu är det en mötesplats för forskning och utbildning gällande den biologiska mångfalden, samtidigt som trädgården också försöker att stärka den växtliga utvecklingen. Det har även kommit att bli ett populärt utflyktsmål för allmänheten eftersom den kungliga botaniska trädgården både ligger vackert beläget och är en intressant och rolig plats att besöka.

Den kungliga botaniska trädgården är uppdelad i flera delar och man kan själv bestämma vilka delar av parken man vill spendera mest tid i. Förutom de vackra trädgårdarna finns det även ett tiotal växthus där mer tropiska plantor får leva sina liv. Växthusen innehåller arter från hela jorden. De har en chans att överleva i det europeiska klimatet tack vare att varje växthus representerar ett särskilt klimat, som till exempel öken eller djungel.

Göteborgs botaniska trädgård – en av de största av sitt slag i Europa

Ett annat alternativ, som är lite närmare oss då det ligger innanför Sveriges gränser, är Göteborgs botaniska trädgård, som delvis riktar in sig på det svenska landskapet och dess växtlighet, men också på mer tropiska arter. Ytan på trädgården är väldigt stor och motsvarar cirka fyrtio hektar och är ett område som är hem till över sextontusen olika arter, vilket gör trädgården till en av de absolut största i hela Europa.

Förutom den gigantiska trädgården, som är uppdelad i fler än tjugo olika avdelningar, finns det även mängder av växthus, i vilka det odlas tusentals typer av mer tropiska arter. Exempel på växter som lever där är köttätande växter och ett träd från Påskön, vilket är väldigt ovanligt. Växthusen är uppdelade efter diverse klimatzoner, där man kan finna växter från både öken och regnskog.

Göteborgs botaniska trädgård för ett samarbete med Göteborgs universitet, vilket gör att det ständigt pågår forskningsprojekt och studiebesök i trädgården. Forskningen kan till exempel handla om växternas utveckling, ursprung, släkt och variation. Även yngre skolklasser besöker trädgården med jämna mellanrum som en del av undervisningen.