Så lyckas du med dina rosor

En av de mest klassiska blommorna att plantera i sin trädgård är rosor. De är sedan en lång tid tillbaka förknippade med både kärlek och romantik, vilket inte är svårt att förstå, då de är väldigt vackra till utseendet samtidigt som de doftar ljuvligt. Rosen är en väldigt varierande blomma, som kommer i flera olika varianter. Några exempel på rosor är bland annat vildrosor och buskrosor. Man brukar säga att det finns en ros för varje ändamål, så det gäller bara att hitta den sort som passar bäst efter de egna önskemålen och sätta igång med odlingen. Rosorna är relativt krävande blommor, som behöver mycket sol och omhändertagande, men om man tar väl hand om blommorna kan de överleva i årtionden.

rosor

Hur går man tillväga?

När man köper rosor från florister eller blomsteraffärer säljs de antingen som barrotade växter eller planterad i en kruka. Köper man det förstnämnda alternativet bör de planteras i trädgården under hösten eller våren. Rosorna trivs bäst om de planteras så fort som möjligt efter de att man köpt dem. Väljer man istället rosor i kruka kan man plantera rosorna när man vill, så länge det inte är för kallt för att börja gräva i rabatterna.

Vart man väljer att placera rosorna har stor betydelse för hur bra planteringen lyckas. Blommorna föredrar soliga platser och i mark som innehåller mycket näring. Har det tidigare funnits rosor i den jord man tänkt plantera i, bör man även komma ihåg att byta ut den, då den troligtvis har blivit väldigt näringsfattig.

Hur gör man på vintern?

Rosorna trivs bäst om de skyddas under vintern, vilket särskilt gäller för stammen. Det sker enkelt genom att man bygger en mur runt stjälken och det brukar man vanligtvis göra i mitten av hösten. I samband med att man skyddar rosen kan det också vara bra att städa upp vissna blad eftersom det annars kan leda till att svamp sprids bland rosorna.

Övriga tips

På grund av att rosorna är så näringsberoende bör man dessutom se till att gödsla rabatten ungefär två gånger om året, vilket vanligtvis sker på våren och därefter ytterligare en gång i mitten av sommaren. Sammanfattningsvis är dock de två viktigaste faktorerna till välmående rosor att blommorna får tillräckligt med sol och relativt torr, men näringsrik jord. Det är en grundförutsättning för att lyckas med planteringen och för att kunna ge rosorna en lång livslängd.